Föreläsning med filosofiedoktor Karin Eriksson

mars 8th, 2018 | Posted by Järvsö Spelmanslag in Kallstämman 2018 | Program

Spännande föreläsning med Karin Eriksson – filosofiedoktor i musikvetenskap vid Uppsala Universitet.

_____________________________________________________________________________________

Spelrum i Zornmärket: Att känna och höra musikalisk tradition

Vad innebär det att vara Riksspelman? Och vem kan bli det?

Karin Eriksson är filosofiedoktor i musikvetenskap och har forskat om Zornmärkesuppspelningarnas verksamhet och den tillhörande riksspelmanstiteln.* Hon disputerade 2017 på avhandlingen ”Sensing Traditional Music Through Sweden’s Zorn Badge. Precarious Musical Value and Ritual Orientation” vid Institutionen för Musikvetenskap, Uppsala universitet.

Vid varje uppspelning ställs idéer och föreställningar om vad svensk spelmanstradition är på sin spets. Bedömningskriterier och musikaliska gränsdragningar är under ständig diskussion och omförhandling. Hur definieras, känns, och förstås traditionell musik inom Zornmärkesuppspelningarnas verksamhet? Vad tas med och vad väljs bort? Varför väljer man att spela upp? Föreläsningen ger en inblick i de deltagande musikernas och juryns upplevelser av att delta.

Lördagen den 10 mars (i samband med Kallstämman)
kl 15:00
Stallet, Stenegård i Järvsö
Fri entré!

Anordnas av Studieförbundet Bilda och Hälsinglands Spelmansförbund med stöd av Stockholms Arbetareinstitutsförening.

*Zornmärket är ett förtjänstmärke som delas ut årligen av Zornmärkesnämnden i Svenska Folkdansringen till skickliga spelmän. Märket finns i brons, silver och i guld. För att kalla sig riksspelman skall man ha tilldelats Zornmärket i silver eller guld. För att få märket i brons eller silver skall man spela upp för en jury.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.